Запушен катализатор

Водородно почистване на катализатор

Имате запушен катализатор?

Запушен катализатор – отговорност за контрола на вредните емисии от автомобила ви! Най-вероятно доста хора са имали проблем със запушен катализатор. Той се намира непосредствено на изпускателната система на двигателя на вашия автомобил. Катализаторът представлява керамични пити с множество отвори с размер 0.2мм. Те са обшити в стоманен кожух и изолирани с термоустойчива вата. Тези керамични пити са галванизирани с различни благородни метали, като платина, родий и паладий. Те действат като катализатори и преобразователи, от където идва и самото име.

 

Съединенията действат като катализатори, защото причиняват химична реакция, но те не променят първоначалната си форма. Те също действат като преобразователи, защото реагират и преобразуват вредни газове като въглероден окис, въглеводороди и азотни оксиди.

Има два различни етапа, през които емисиите ще преминат: редуциращ катализатор и катализатор на окисляване. По време на първия етап на катализатора (редуциращ катализатор), азотните оксиди реагират с покритата с родий и платина пита. Когато тези вредни азотни оксиди реагират с катализаторите (платина и родий), катализаторите отстраняват азотната молекула, задържат нея и освобождават кислородните молекули. Останалите азотни молекули се свързват с други азотни молекули и излизат през изпускателната система.
По време на този етап вредните газове от азотен оксид се превръщат в безвредни газове от кислород и азот.

По време на втория катализаторен етап (катализаторът за окисляване) въглеродният оксид и въглеводородите се окисляват. Това означава, че молекулите на кислорода ще реагират с въглеродните моноксидни и въглеводородни молекули. Тези вещества преминават през платина и паладий, с които е покрита цялата структура на питата, която действа като катализатор и подпомага реакцията.
По време на този етап много вредни въглеродни оксиди и въглеводородни газове се превръщат в по-малко вредни газове от въглероден двуокис и водни пари. 

Как работи катализатора?

Катализаторите също работят ръка за ръка със система за управление. Тази система за управление контролира системата за впръскване на горивото (инжекционната система) и следи емисиите, напускащи двигателя. Също така има кислороден сензор (ламбда сонда- една, две или четири), които установяват колко кислород навлиза в изпускателната система. Сензорите за кислород следят количеството кислород и ще кажат на системата за впръскване на горивото да увеличава или намалява количеството кислород, използван в гориво-въздушната смес. Ламбдата също така осигурява наличието на достатъчно кислород в изпускателната система, която да се използва от катализатора в етапа на катализатора на окисляване.

Запушен катализатор

Ние предлагаме водородно почистване на катализатора с Карбон клинър технологията. Тази услуга струва значително по-малко от премахването или подмяната му с нов и всичко това става без разглобяване! Достатъчно е само да ни се обадите! Преперъчително е да се прочиства на всеки 15 хил. км. пробег.

Защо ни е нужен катализатор?

Катализатор ни е нужен за да намалим вредните емисии от автомобилите, защото всеки от нас диша тези емисии. В случай, че искаме да имаме по-чист въздух, по-дълъг живот, здрави деца и бъдещи поколения, хубаво е да помислим сериозно върху това. Нека не бързаме да го премахнем само за да вземем една смешна сума!  Естествено всеки майстор ще Ви посъветва точно това, защото тук е психологическия момент как всяка страна ще има финансова облага от това, но ако помислим в дългосрочен план, това не е решението! Не случайно, няколко пъти глобяват България, защото имаме най-мръсният въздух в цяла Европа, а пък индустрия в България почти няма! Практически Ние самите не мислим за нашето бъдеще, но очакваме някой друг от Западна Европа да го прави, както се получава практически!
Решението за премахването на запушен катализатора зависи изцяло от Вас, но ако не ви пука какво дишате Вие, помислете какво дишат децата Ви!

Какво уврежда катализатора?

Причините за да се запуши катализатор са доста, като: общо износване и изминат пробег, стил на шофиране, качество на бензина, изправност на всички останали датчици и сензори в автомобила от, които зависи съотношението на гориво-въздушната смес и т.н.

Катализатора се уврежда по няколко начина:
1. Физическо раздробяване на самите пити – нарушаване на цялостта му и става на парчета. В този случай, единствено само премахване (дисекция) на катализатора ще ви реши проблема!
2. Прегаряне на катализатора – това се получава, когато има много богата горивна смес (обикновено причинена от друг фактор) и попада недоизгоряло гориво в изпускателната генерация.
При попадането си там от температурата се възпламенява и повишава драстично температурата в керамиката при горенето в самите пити, като по този начин се уврежда на намалява пропускливостта на питите. Прегаряне се получава и след поставяне на АГУ на автомобила и в този случай имаме горене на газ в катализатора. В масовия случай след поставяне на АГУ, до няколко месеца имаме проблем със някоя сонда/и и катализатора/ите.
3. Друг проблем, който причинява запушването на катализатора е когато двигателя гори масло, вследствие на износени сегменти, запекли сегменти, които не уплътняват добре или гумички на клапани.
4. Химично изморяване (износване) на благородните метали в катализатора. Тема, която никой не коментира обикновено, но имайте предвид, че това също намаляване ефективността на катализатора.

Kак да избегнем смяната или отстраняването на катализатора?

След като вече сте направили диагностика и сте сигурни, че имате запушен катализатор, вариантите за справяне с проблема са:
1. Премахване на катализатора
2. Замяна с нов
И в двата случая струва доста скъпо да се справим с този проблем или накратко казано премахването е между 150 и 400лв. или замяната му е между 800 и 1000 лв. , когато говорим за  истински оригинален и ефективен катализатор, разбира се. Има и евтини Китайски аналози, които общо взето няма да вършат това, което ще върши един оригинален такъв.

Водородното почистване на катализатор с машината Carbon Cleaner ще ви спести много време и средства.
Само за 60 минути, без разглобяване, без сваляне, без рязане, без пране, без използване на препарати, без киснене и без да чакате 24 часа за това!
Достатъчно е само да се свържете с Нас