Запалителни свещи

Запалителни свещи и проблеми с тях

Водородно почистване на запалителни свещи

Запалителни свещи – те са част от запалителната система на двигател с вътрешно горене, които работят по т.нар. цикъл на Ото и използват за гориво  бензин, газ, спирт или изобщо – лесноизпаряеми (летливи) горива. Монтират се обикновено е в надбуталното пространство (горивната камера) на двигателната глава. Със свещите се осъществява електроискрово възпламеняване на гориво-въздушната смес в цилиндъра на двигателя.

Защо запалителните свещи се замърсяват?

До известна степен запалителните свещи са проектирани да се самопочистват, заради почистващите агенти в бензина. Въпреки това, когато те станат мръсни причиняват прекъсвания в запалването, загуба на мощност, а разхода на гориво и емисиите се увеличават. Започва претрисане на мотора и загуба на динамични показатели.

Причини поради, които запалителните свещи се замърсяват са:

1. Замърсяване на горивната смес вследствие пропускане на масло през сегментите (запекли или износени) или гумички на клапани
2. Замърсен дебитомер или тръгнал да излиза от строя, който предизвиква впръскване на повече или по-малко гориво от инжекторите
3. Замърсена дроселова клапа, която не се затваря и отваря докрай и това нарушава съотношението гориво-въздух
4. Ламбда сонда, която е замърсена, прегоряла или натрупала отлагания от окиси и въглерод от лошо изгаряне. Съответно подава грешно показание за съдържанието на кислород в изгорелите газове към компютъра на колата и съответно се нарушава гориво-въздушната смес
5. Качеството на бензина е излишно да се коментира, тъй като всички знаем зимата кой как пали и какво се случва при по-ниски температури.
6. Или просто свещите са на края на ресурса си на живот.

Така изглеждат запалителни свещи, който вече са увредени от горе-посочените причини!

Водородно почистване на запалителата свещ

Дългите пътувания и високи скорости увеличават температурата на двигателя. Това е в полза от гледна точка на самопочистване на запалителната свещ. Кратките градски пътувания (старт-стоп трафик) не спомагат за това. Температурите не са достатъчно високи, за да се подпомогне самостоятелното почистването, така въглеродните депозити  се наслояват по електродите. В крайна сметка това води до лоша искра и прекъсвания в запалването.

Електричеството, изпратено до запалителната свещ образува късо съединение в бобината. Освен това недоизгорялата гориво-въздушна смес  едновременно ре-циркулира (чрез системата за ре-циркулация на изгорелите газове – EGR. Бензинови двигатели, които са оборудвани с ЕГР разбира се,  помага за изграждането на въглероден депозит и в други части на двигателя, като: клапани, турбо и геометрия на турбото, катализатор и други.  Останалата част излиза през ауспуха под формата на прекомерни емисии и замърсяване. Водородното почистване удължава животът на запалителните свещи за 60 минути, без разглобяване!
В никакъв случай, не очаквайте свещи, които са с увреден централен електрод, порцеланов изолатор или електрод на масата да се възстановят със Водородно почистване! Процедурата за почистване на свещи е по-скоро превантивна, за да се премахнат образуваните въглеродни депозити върху електродите и да им се удължи живота и нормалния начин на работа. За повече информация може да се свържете с нас тук

 

Водородното почистване на двигателя се отразява благоприятно освен на запалителните свещи, също така и на турбо и геометрия, клапани, ДПФ/ФАП филтър и катализатор, разпръсквачи на инжектори и дюзи. Процедурата ще удължи живота им и ще ви спести разходите по подмяната им. Всичко това се почиства за 60 минути и то за всички изброени компоненти и части.