Катализатор

Водородно почистване на катализатор

Kак да избегнем смяната, или отстраняването на катализатора?

Какво представлява катализатора?

Катализаторът е отговорен за контрола на вредните емисии от автомобила ви. Той се намира непосредствено на изпускателната система на двигателя на вашия автомобил. Катализаторът представлява керамични пити с множество отвори с размер 0.2мм., които са обшити в стоманен кожух и изолирани с термоустойчива вата. Тези керамични пити са галванизирани с различни благородни метали, като платина, родий и паладий, който действат като катализатори и преобразователи, от където идва и самото име.

 

Съединенията действат като катализатори, защото причиняват химична реакция, но те не променят първоначалната си форма. Те също действат като преобразователи, защото реагират и преобразуват вредни газове като въглероден окис, въглеводороди и азотни оксиди, произведени от двигателя ви, като това превръщане в по-малко вредни газове се случва преди те да излязат от изпускателната Ви система и във въздуха.

Има два различни етапа, през които емисиите ще преминат: редуциращ катализатор и катализатор на окисляване. По време на първия етап на катализатора (редуциращ катализатор), азотните оксиди реагират с платина и покритата с родий и платина пита. Когато тези вредни азотни оксиди реагират с катализаторите (платина и родий), катализаторите отстраняват азотната молекула, задържат нея и освобождават кислородните молекули. Тогава останалите азотни молекули се свързват с други азотни молекули и излизат през изпускателната система. По време на този етап вредните газове от азотен оксид се превръщат в безвредни газове от кислород и азот.
По време на втория катализаторен етап (катализаторът за окисляване) въглеродният оксид и въглеводородите се окисляват. Това означава, че молекулите на кислорода ще реагират с въглеродните моноксидни и въглеводородни молекули. Тези вещества преминават през платина и паладий, с които е покрита цялата структура на питата, която действа като катализатор и подпомага реакцията. По време на този етап много вредни въглеродни оксиди и въглеводородни газове се превръщат в по-малко вредни газове от въглероден двуокис и водни пари. 
Катализаторите също работят ръка за ръка със система за управление. Тази система за управление контролира системата за впръскване на горивото (инжекционната система) и следи емисиите, напускащи двигателя, преди да влязат в катализатора. Също така съдържа кислороден сензор (ламбда сонда- една, две или четири), които установяват колко кислород навлиза в изпускателната система. Сензорите за кислород следят количеството кислород и ще кажат на системата за впръскване на горивото да увеличава или намалява количеството кислород, използван в гориво-въздушната смес, използвана за захранването на двигателя. Сензорът също така осигурява наличието на достатъчно кислород в изпускателната система, която да се използва от катализатора в етапа на катализатора на окисляване.

Водородно почистване на катализатора

Ние предлагаме водородно почистване на катализатора с Карбон клинър технологията, струваща значително по-малко от премахването или подмяната му с нов и всичко това става без разглобяване! Достатъчно е само да ни се обадите! Преперъчително е да се прочиства на всеки 15 хил. км. пробег.

Защо ни е нужен катализатор?

Катализатор ни е нужен за да намалим вредните емисии от автомобилите, защото всеки от нас диша тези емисии. И в случай, че искаме да имаме по-чист въздух, по-дълъг живот, здрави деца и бъдещи поколения, хубаво е да помислим сериозно върху това, преди да бързаме да го премахнем само за да вземем една смешна сума!  Естествено всеки майстор ще Ви посъветва точно това, защото тук е психологическия момент как всяка страна ще има финансова облага от това, но ако помислим в дългосрочен план, това не е решението! Не случайно, няколко пъти ни глобяват от Брюксел, защото имаме най-мръсният въздух в цяла Европа, а пък индустрия в България почти няма! Практически Ние самите не мислим за нашето бъдеще, но очакваме някой друг от Западна Европа да го прави, както се получава практически! Решението за премахване на катализатора зависи изцяло от Вас, но ако не ви пука какво дишате Вие, помислете какво дишат децата Ви!

Какво уврежда катализатора?

Причините за увреждането на един катализатор са доста, като: общо износване и изминат пробег, стил на шофиране, качество на бензина, изправност на всички останали датчици и сензори в автомобила от, които зависи съотношението на гориво-въздушната смес и т.н.

Катализатора се уврежда по няколко начина:
1. Физическо раздробяване на самите пити – нарушаване на цялостта му и става на парчета. В този случай, единствено само премахване (дисекция) на катализатора ще ви реши проблема!
2. Прегаряне на катализатора – това се получава, когато има много богата горивна смес (обикновено причинена от друг фактор) и попада недоизгоряло гориво в изпускателната генерация. При попадането си там от температурата се възпламенява и повишава драстично температурата в керамиката при горенето в самите пити, като по този начин се уврежда на намалява пропускливостта на питите. Прегаряне се получава и след поставяне на АГУ на автомобила и в този случай имаме горене на газ в катализатора. В масовия случай след поставяне на АГУ, до няколко месеца имаме проблем със някоя сонда/и и катализатора/ите.
3. Друг проблем, който причинява запушването на катализатора е когато двигателя гори масло, вследствие на износени сегменти, запекли сегменти, които не уплътняват добре или гумички на клапани.
4. Химично изморяване (износване) на благородните метали в катализатора. Тема, която никой не коментира обикновено, но имайте предвид, че това също намаляване ефективността на катализатора.

Симптоми на запушен катализатор

След като вече сме сигурни, че катализатора е запушен или повреден имаме два варианта за справяне с проблема: премахване на катализатора или заменянето му с нов. И в двата случая струва доста скъпо да се справим с този проблем или накратко казано премахването е между 150 и 400лв. или замяната му е между 800 и 1000 лв. Водородното почистване с машината Carbon Cleaner ще ви спести много вереме и средства. Само за 60 минути, без разглобяване.